Zásuvky a zástrčky ve světě

Potřebuji cestovní adaptér?

Evropská zástrčka

Elektrická zásuvka a zástrčka C Existuje evropská zástrčka? Krátká odpověď je ne, ale .... V evropě se se používá několik typů zástrček. Nejčastěji se používá zástrčka typu C (Evropa s výjimkou UK, Irsko, Kypr a Malta). Zástrčka typu C je často označována jako eurozástrčkou. Tato zástrčka začala být vyměňována za novější zástrčky typu E, F, J, K nebo N a jsou kompatibilní se zástrčkou C.

Zástrčka typu C není uzemněna. Má dva kruhové kolíky. Tyto kolíky mají tloušťku 4.0mm - 4.8mm. Může se používat při zařízeních, které vyžadují maximální 2.5Amp.


Seznam zemí v Evropě, které podporují typ zástrčky C nebo kompatibilní.

Velká většina zemí podporuje typ C nebo kompatibilní typy (E, F, J, K nebo N).


Seznam zemí v Evropě, které nepodporují typ zástrčky C nebo kompatibilní.

Zemí které nepodporují zástrčku typu C je jen pár. Tyto země mají zástrčku typu G a nepodporují typ C.