Zásuvky a zástrčky vo svete

Potrebujem cestovný adaptér?

Cestovný adaptér

Cestovný adaptér je adaptér do ktorého zapojíte vaše zariadenie a na druhej strane má elektrickú zástrčku ktorú viete zapojiť do elektrickej zásuvky v zahraničí. Vo svete existuje 15 typov elektrických zástrčiek. Tieto typy sú označené od písmena A po písmeno O. Nie každý cestovný adaptér podporuje všetky typy zástrčiek. Preto je dobré si skontrolovať podľa krajiny do ktorej cestujete aké elektrické zástrčky používa.
Cestovný adaptér Cestovný adaptér Cestovný adaptér
Treba si dať pozor aj na to, že v zahraničí môžu v elektrickej sieti používať iné napätie. Používané napätia vo svete sú 100V - 250V. Veľa krajín používa rozpätie 110V - 127V alebo 220V - 240V. Ak cestujete do krajiny, ktorá používa iné napätie ako máte doma, budete potrebovať menič napätia .

Každá krajina používa jeden alebo viac typov elektrických zástrčiek. Ideálne by bolo aby všetky krajiny používali jeden typ. Bohužial to nie je možné nakoľko káždá krajina si určila elektrické štandardy podľa toho kedy zavádzali elektriku do krajiny alebo pod nadvládou inej krajiny. V priebehu času sa elektrické štandardy menili a prispôsobovali potrebám štátu a obyvateľstva. Niekedy bolo postačujúcich 110V ale v súčasnosti je štandard 240V. Ak už má krajina zvolený typ zástrčky alebo zásuvky je veľmi ťažké ju zmeniť za iný typ. Zmena by si vyžadovala obrovské investície nie len zmenou všetkých zástrčiek ale veľa krát je to aj zmena všetkých elektrických vedení a to nie je možné.