Zásuvky a zástrčky vo svete

Potrebujem cestovný adaptér?

Európska zástrčka

Elektrická zásuvka a zástrčka C Existuje európska zástrčka? Krátka odpoveď je nie, ale.... V európe sa sa používa niekoľko typov zástrčiek. Najčastejšie sa používa zástrčka typu C (Európa s výnimkou UK, Írsko, Cyprus a Malta). Zástrčka typu C je často označovaná ako Eurozástrčka. Táto zástrčka začala byť vymieňaná za novšie zástrčky typu E,F,J,K alebo N a sú kompatibilné so zástrčkou C.

Zástrčka typu C nie je uzemnená. Má dva kruhové kolíky. Tieto kolíky majú hrúbku 4.0mm - 4.8mm . Môže sa používať pri zariadeniach, ktoré vyžadujú maximálne 2.5Amp.


Zoznam krajín v Európe, ktoré podporujú typ zástrčky C alebo kompatibilné.

Veľká vačsina krajín podporuje typ C alebo kompatibilné typy (E,F,J,K alebo N).


Zoznam krajín v Európe, ktoré nepodporujú typ zástrčky C alebo kompatibilné.

Krajín ktoré nepodporujú zástrčku typu C je len zopár. Tieto krajiny majú zástrčku typu G a nepodporujú typ C.