Zásuvky a zástrčky vo svete

Potrebujem cestovný adaptér?


Líbya - elektrická zástrčka a zásuvka

V Líbya sú elektrické zásuvky a zástrčky typu C, D, F alebo L.
Typ C má dva okrúhle kolíky, typ D má tri okrúhle kolíky v trojuholníkovom usporiadaní, typ F má dva okrúhle kolíky s dvoma uzemňovacími svorkami na boku a typ L má tri okrúhle kolíky.

Elektrická zásuvka a zástrčka C
Elektrická zásuvka a zástrčka D
Elektrická zásuvka a zástrčka F
Elektrická zásuvka a zástrčka L
V štáte Líbya je voltáž 127 V, 230 V a frekvencia napätia je 50 Hz. Táto krajina je jednou z mála krajín ktoré používajú dva typy voltáže. Väčšina krajín používa voltáž 120 V a niektoré 220 V. Ak sú vaše zariadenia vyrobené pre rozpätie ako sa uvádza, môžete ich použit. Je dôležité skontrolovať, ktorý typ voltáže podporuje zásuvka. Zle zvolená zásuvka môže zničiť zariadene, ktoré do nej zapojíte. Nakoľko sú v krajine podporované dva typy voltáže, je pravdepodobné že zariadenia kupené tam budú fungovať pri oboch voltážach. Ak je frekvecia napätia vo vašej krajine iná ako v Líbya (127 V, 230 V), mohlo by sa stať že niektoré vaše zariadenia nebudú fungovať správne.

Pred odcestovaním si skontrolujte označenie na zariadení. Každé elektrické zariadenie má štítok (často na nabíjačke) kde je uvedené pri akom rozpätí voltov a frekvencie funguje - príklad “INPUT: 100-240V, 50/60 Hz”. V prípade ak je tento rozsah aj v cieľovej krajine nepotrebujete menič napätia, len si skontrolujte typ zásuvky / zástrčky. Viac informácií o meniči napätia sa dozviete tu. Označenie napájania zariadenia Veľa moderných hotelov je vybavených vicerými typmi elektrických zásuviek. Ak už máte vybraný hotel kde budete ubytovaný, zavolajte tam a spýtajte sa na typy elektrických zásuviek. Ak hotel ešte vybraný nemáte, môžete si ich pozrieť na (Ubytovanie - booking.com)

Susediace štáty s Líbya a ich elektrické zástrčky.

Líbya sa nachádza v Afrike. Jeho susednými krajinami sú Alžírsko, Čad, Egypt, Niger, Sudán, Tunisko. Tieto krajiny a ich typy elektrických zásuviek nájdete v zozname.